Monday, August 05, 2013

Sebelum Ramadhan berlalu pergi...Ku harapkan Keampunan & kemaafan dari Mu....

Bulan keampunan ini bakal berlalu, rugilah jika ianya berlalu dalam keadaan kita tidak mendapat keampunan dari Allah sedang kita tidak tahu bilakah temu janji kita dengan malaikat pencabut nyawa & malaikat di alam barzakh. Jangan kita tertipu dengan bisikkan syaitan dan orang jahil yang membisikkan bahwa"dosamu sudah memenuhi seisi bumi, lalu keampunan apa lagi yang engkau harapkan"


Di dalam satu hadith ...

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata : Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : Allah ta’ala telah berfirman : “Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepada-Ku, maka Aku akan mengampuni dosamu dan Aku tidak pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, bila engkau mohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau menemui Aku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, tetapi engkau tiada menyekutukan sesuatu dengan Aku, niscaya Aku datang kepadamu dengan (memberi) ampunan sepenuh bumi pula”. 
(HR. Tirmidzi, Hadits hasan shahih)

Oleh itu tiada halangan untuk kita taubat & memohon ampun, sedangkan seorang pelacur dan pembunuh 100 nyawa juga masih mendapat rahmat & ampunan Allah yang Maha Luas, apakah kita lebih besar dosanya ?


Ingatlah pintu taubat setiasa terbuka luas sebagaimana di dalam beberapa hadith..


“Allah -Azza wa Jalla- akan senantiasa membuka lebar-lebar tangan-Nya pada malam hari utk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari & Allah senantiasa akan membuka tangan-Nya pada siang hari utk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari, & yang demikian terus berlaku hingga matahari terbit dari barat.” 
(HR. Muslim no. 2760)

“Sesungguhnya Allah Azza wajalla menerima taubat seorang hamba, selama nyawa belum sampai tenggorokkan.”
 (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)Amatlah malang serta rugi jika kita keluar dari ramadhan tanpa mendapat pengampunan dari Allah, Ini sebagaimana sebuah hadith yang wajar di jadikan renungkan buat kita semua baik yang mempunyai dosa kecil, dosa besar dan apa jenis dosa...

Dari Ka’ab Bin ‘Ujrah (ra) katanya:

Rasulullah S.A.W bersabda: Berhimpunlah kamu sekalian dekat dengan mimbar. Maka kami pun berhimpun. Lalu beliau menaiki anak tangga mimbar, beliau berkata: Amin. Ketika naik ke anak tangga kedua, beliau berkata lagi: Amin. Dan ketika menaiki anak tangga ketiga, beliau berkata lagi: Amin. Dan ketika beliau turun (dari mimbar) kami pun bertanya: Ya Rasulullah, kami telah mendengar sesuatu dari tuan pada hari ini yang kami belum pernah mendengarnya sebelum ini.

Lalu baginda menjawab:

“Sesungguhnya Jibrail (A.S) telah membisikkan (doa) kepadaku, katanya: Celakalah orang yang mendapati bulan Ramadhan tetapi dosanya tidak juga diampuni. Lalu aku pun mengaminkan doa tersebut. Ketika aku naik ke anak tangga kedua, dia berkata lagi: Celakalah orang yang (apabila) disebut namamu di sisinya tetapi dia tidak menyambutnya dengan salawat ke atasmu. Lalu aku pun mengaminkannya. Dan ketika aku naik ke anak tangga yang ketiga, dia berkata lagi: Celakalah orang yang mendapati ibubapanya yang sudah tua atau salah seorang daripadanya, namun mereka tidak memasukkan dia ke dalam syurga. Lalu aku pun mengaminkannya.

Hadits Riwayat Bazzar dalam Majma’uz Zawaid 10/1675-166, Hakim 4/153 disahihkannya dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dari Ka’ab bin Ujrah, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad no. 644 (Shahih Al-Adabul Mufrad No.500 dari Jabir bin Abdillah)

Oleh itu, Berusaha & berusahalah bersungguh-sungguh agar kita keluar dari Ramadhan kali ini dengan mendapat keampunan dari Allah SWT...

Berdoalah & teruskan memohon keampunan Dari Nya


 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

Ya Allah sesungguhnya dikaulah maha pemaaf, dan amat suka memberi  maaf, maka berikanlah daku kemaafan


Moga Allah mengampuni & merahmati kita... 

Jangan Berputus Asa & Ikuti video yang bermanfaat ini:                                                                                                                                                                                                                                                         

Thursday, October 14, 2010

MANHAJ (JALAN) GOLONGAN YANG SELAMATOleh: Syaikh Muhammad Bin Jamil Zainu
Nukilan dari buku: Al Fiqrotun Najiyah.

1. Golongan Yang Selamat ialah golongan yang setia mengikuti manhaj Rasulullah dalam hidupnya, serta manhaj para sahabat sesudahnya. Yaitu Al-Qur'anul Karim yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadits-hadits shahih. Beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya:

"Aku tinggalkan padamu dua perkara yang kalian tidak akan ter- sesat apabila (berpegang teguh) kepada keduanya, yaitu Kita- bullah dan Sunnahku. Tidak akan bercerai-berai sehingga kedua-nya menghantarku ke telaga (Surga)."
(Di shahihkan Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami')


2. Golongan Yang Selamat akan kembali (merujuk)kepadaKalamullah dan RasulNya tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka, sebagai realisasi dari firman Allah:

"Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembali- kanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibat- nya."
(An-Nisaa': 59)

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."
(An-Nisaa': 65)


3. Golongan Yang Selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas Kalamullah dan RasulNya, realisasi dari firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguh- nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
(Al -Hujurat:1)

Ibnu Abbas berkata:
"Aku mengira mereka akan binasa. Aku mengatakan, 'Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda, sedang mereka mengatakan, 'Abu Bakar dan Umar berkata'."
(HR. Ahmad dan Ibnu 'Abdil Barr)
4. Golongan Yang Selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid.

Mengesakan Allah dengan beribadah, berdo'a dan memohon pertolongan baik dalam masa sulit maupun lapang, menyembelih kurban, bernadzar, tawakkal, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan berbagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya Daulah Islamiyah yang benar. Menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam, sebab hal itu merupakan konsekuensi tauhid. Dan sungguh, suatu golongan tidak mungkin menca-pai kemenangan jika ia meremehkan masalah tauhid, tidak membendung dan memerangi syirik dengan segala bentuknya. Hal-hal di atas merupakan teladan dari para rasul dan Rasul kita Muhammad saw.


5. Golongan Yang Selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, baik dalam ibadah, perilaku dan dalam segenap hidupnya.Karena itu mereka menjadi orang-orang asing di tengah kaumnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi:

"Sesungguhnya Islam pada permulaannya adalah asing dan akan kembali menjadi asing seperti pada permulaannya. Maka keuntungan besar bagi orang-orang yang asing."
(HR. Muslim)

Dalam riwayat lain disebutkan:

"Dan keuntungan besar bagi orang-orang yang asing. Yaitu orang-orang yang (tetap) berbuat baik ketika manusia sudah rusak."
(Al-Albani berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani dengan sanad shahih")


6. Golongan Yang Selamat tidak berpegang kecuali kepada Kalamullah dan Kalam RasulNya yang maksum , yang berbicara dengan tidak mengikuti hawa nafsu.Adapun manusia selainnya, betapapun tinggi derajatnya, terkadang ia melakukan kesalahan, sebagaimana sabda Nabi:

"Setiap bani Adam (pernah) melakukan kesalahan, dan sebaik- baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat."
(Hadi t s hasan riwayat Imam Ahmad)

Imam Malik berkata, "Tak seorang pun sesudah Nabi Shallallahu‘alaihi wa Sallam melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan(ditolak) kecuali Nabi saw (yang ucapannya selalu diambil dan diterima)."


7.Golongan Yang Selamat adalah para ahli hadits.Tentang mereka Rasulullah
bersabda:

"Senantiasa ada segolongan dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghina- kan mereka sehingga datang keputusan Allah."
(HR. Muslim)

Seorang penyair berkata,

"Ahli hadits itu, mereka ahli (keluarga) Nabi, sekalipun mereka tidak bergaul dengan Nabi, tetapi jiwa mereka bergaul dengannya.


8. Golongan Yang Selamat menghormati para imam mujtahidin, tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka.

Golongan Yang Selamat mengambil fiqih (pemahaman hukum- hukum Islam) dari Al-Qur'an, hadits-hadits yang shahih , dan pendapat-pendapat imam mujtahidin yang sejalan dengan hadits shahih. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka, yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadits shahih, dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengannya


9.Golongan Yang Selamat menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.

Mereka melarang segala jalan bid'ah dan sekte-sekte yang menghancurkan serta memecah belah umat. Baik bid'ah dalam hal agama maupun dalam hal sunnah Rasul dan para sahabatnya.


10.Golongan Yang Selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya.Sehingga mereka mendapatkan pertolongan dan masuk Surga atas anugerah Allah dan syafa'at Rasulullah –dengan izin Allah.


11.Golongan Yang Selamat mengingkari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.Golongan Yang Selamat mengajak manusia berhukum kepada Kitabullah yang diturunkan Allah untuk kebahagiaan manusia didunia dan di akhirat. Allah Maha Mengetahui sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Hukum-hukumNya abadi sepanjang masa, cocok dan relevan bagi penghuni bumi sepanjang zaman.

Sungguh, sebab kesengsaraan dunia, kemerosotan, dan mundurnya khususnya dunia Islam, adalah karena mereka meninggalkan hukum-hukum Kitabullah dan sunnah Rasulullah. Umat Islam tidak akan jaya dan mulia kecuali dengan kembali kepada ajaran-ajaran Islam, baik secara pribadi, kelompok maupun secara pemerintahan. Kembali kepada hukum-hukum Kitabullah, sebagai realisasi dari firmanNya:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Ar-Ra'ad: 11)12.Golongan Yang Selamat mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalan Allah.

Jihad adalah wajib bagi setiap Muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Jihad dapat dilakukan dengan:

Pertama, jihad dengan lisan dan tulisan:
Mengajak umat Islam dan umat lainnya agar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang shahih, tauhid yang murni dan bersih dari syirik yang ternyata banyak terdapat di negara-negara Islam. Rasulullah telah memberitakan tentang hal yang akan menimpa umat Islam ini.Beliau bersabda:

"Hari Kiamat belum akan tiba, sehingga kelompok-kelompok da- ri umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sehingga kelom- pok-kelompok dari umatku menyembah berhala-berhala."
(Hadits shahih , riwayat Abu Daud, hadits yang semakna ada dalam riwayat Muslim)

Kedua, jihad dengan harta:

Menginfakkan harta buat penyebaran dan peluasan ajaran Islam, mencetak buku-buku dakwah ke jalan yang benar, memberikan santunan kepada umat Islam yang masih lemah iman agar tetap memeluk agama Islam, memproduksi dan membeli senjata-senjata dan peralatan perang, memberikan bekal kepada para mujahidin, baik berupa makanan, pakaian atau keperluan lain yang dibutuhkan.

Ketiga, jihad dengan jiwa:Bertempur dan ikut berpartisipasi dimedan peperangan untuk kemenangan Islam. Agar kalimat Allah ( Laa ilaaha illallah) tetap jaya sedang kalimat orang-orang kafir (syirik) menjadi hina. Dalam hubungannya dengan ketiga perincian jihad di atas, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam meng-isyaratkan dalam sabdanya:

"Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta, jiwa dan
lisanmu."
(HR. Abu Daud, hadits shahih)

Adapun hukum jihad di jalan Allah adalah:

Pertama, fardhu 'ain:Berupa perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan agresi ke beberapa negara Islam wajib dihalau. Agresor-Agresor Yahudi misalnya, yang merampas tanah umat Islam di Palestina. Umat Islam yang memiliki kemampuan dan kekuatan –jika berpangku tangan– ikut berdosa, sampai orang-orang Yahudi terkutuk itu enyah dari wilayah Palestina. Mereka harus berupaya mengembalikan Masjidil Aqsha ke pangkuan umat Islam dengan kemampuan yang ada, baik dengan harta maupun jiwa.
Kedua, fardhu kifayah: Jika sebagian umat Islam telah ada yang

melakukannya maka sebagian yang lain kewajibannya menjadi gugur. Seperti dakwah mengembangkan misi Islam ke negara- negara lain, sehingga berlaku hukum-hukum Islam di segenap penjuru dunia. Barangsiapa meng-halangi jalan dakwah ini, ia harus diperangi, sehingga dakwah Islam dapat berjalan lancar.

Sunday, May 23, 2010

Bahaya Syirik

DEFINISI SYIRIK:[1]Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Rububiyyah dan Uluhiyah serta Asma’ dan Sifat-Nya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullaah berkata: “ Syirik ada dua macam.Pertama,syirik dalam Rububiyyah,iaitu menjadikan sekutu selain Allah Ta’ala yang mengatur alam semesta,sebagaimana Firman-Nya:


قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِۖ لَا يَمۡلِڪُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ۬ فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَلَا فِى ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٍ۬ وَمَا لَهُ ۥ مِنۡہُم مِّن ظَهِيرٍ۬ (٢٢)


Katakanlah (wahai Muhammad kepada kaum musyrik): "Serukanlah makhluk-makhluk yang kamu dakwakan sebagai tuhan selain dari Allah; mereka tidak memiliki kuasa seberat debu pun di langit dan di bumi, dan mereka tiada sebarang bahagian perkongsian (dengan Allah) dalam (mencipta dan mentadbirkan) langit dan bumi, dan Allah pula tidak mendapat sebarang pertolongan dari mereka".

(Saba’: 22)Kedua,syirik dalam uluhiyah,iaitu beribadah (berdoa) kepada selain Allah,baik dalam bentuk doa ibadah mahu pun doa mas’alah.”[2]


Umumnya yang dilakukan manusia adalah menyekutukan dalam Uluhiyyah Allah,Iaitu dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah,seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah atau memalingkan sesuatu bentuk ibadah seperti menyembelih(qurban), bernadzar,berdoa dan sebagainya kepada selain Allah.Kerana itu, barang siapa menyembah dan berdoa kepada selian Allah Subhanu wa taala beerti ia telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak,dan itu merupakan kezhaliman yang paling besar.

Allah Subhannahu wa Taala berfirman:


إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٌ۬ (١٣)

“…sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar.”

(Luqman: 13)Diriwayatkan dari Abu Bakrah RA.Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda (bermaksud):

“Mahukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar?”(Baginda mengulanginya tiga kali.) Mereka(para sahabat) menjawab: “ Tentu saja, ya Rasulullah.” Baginda bersabda: “Syirik kepada Allah,durhaka kepada kedua orang tua.” Ketika itu Baginda bersabda: “ Dan ingatlah,(yang ketiga) perkataan dusta!” Perawi Berkata: “Beginda terus mengulanginya hingga kami berharap Baginda diam”[3]
[1] Syarah Rukun Islam Jilid 1 oleh Yazid Bin Abdul Qadir Jawas

[2] Iqtidhaa-ush Shiraatil Mustaqiim(II/226) oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[dikutip dari Syarah Rukun Islam Jilid 1 oleh Yazid Bin Abdul Qadir Jawas

[3] Riwayat Bukhari(no.2654) dan Muslim (no.88). [dikutip dari Syarah Rukun Islam Jilid 1 oleh Yazid Bin Abdul Qadir Jawas

Friday, December 25, 2009

Syeikh Dr Wahbah Zuhaili & Tauhid Tiga

Selamat Mengambil manfaat dari ulama besar ini.